Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Aktuální termíny

 

Nejpozději do 21. října 2013 se podávají žádosti v rámci dotací dle Zásad - program 8.E IBR Více info

 

Nejpozději do 1. listopadu 2013 se podávají žádosti na Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2013

(dříve TOP-UP). V rámci PVP lze žádat o následující platby:

- platba na zemědělskou půdu

- platba na přežvýkavce

- platba na chmel

- platba na brambory pro výrobu škrobu

- platba na chov krav bez tržní produkce mléka

- platba na chov ovcí, popřípadě koz

 

Nejpozději do 15. listopadu 2013 se prodlužují závazky agroenvironmentálních opatření (AEO)

 

Nejpozději do 2. prosince 2013 se podávají žádosti na Zalesňování zemědělské půdy. Více info