Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Změny v označování zvířat

Dne 6. března 2013 byla schválena novela vyhlášky 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence. Tato novela, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2013, přináší mimo jiné i změny v označování zvířat. Prodlužuje se lhůta označení telat po narození ze 72 hodin na 20 dnů. U chovatelů, kteří zvíře označí ve lhůtě 72 hodin a zašlou hlášení do 7 dnů od narození se nic nemění. Chovatelé, kteří označí tele později, musí ještě poslat s hlášením o narození telete i hlášení, kdy bylo tele označeno. Tele, které nebude označno do 20 dnů a hlášení o narození nebude zasláno do 7 dnů od narození (tele označeno do 72 hodin), nebo do 7 dnů od označení (tele označeno po  72 hodinách do stáří 20 dnů se současným zasláním data označení) se pro potřeby dotací bude považovat za tele, které nebylo řádně nahlášené.